Sutra

En bedjande person bör om möjligt placera ett föremål precis framför platsen där han eller hon kommer att göra sujûd. Föremålet fungerar som en gränsmarkering (sutra). Det är då inte tillåtet för någon annan att passera mellan denna gräns och den bedjande under bönen, och den bedjande kan handgripligen hindra någon som försöker göra det. Bönen är dock fortfarande giltig även om någon skulle passera. Det är inte förbjudet att passera framför någon som inte ber framför en sutra, men man bör undvika att passera mellan den bedjande och platsen för dennes sujûd.

Sutra kan vara i stort sett vad som helst, t.ex. en vägg, ett träd, en stol, en jacka eller en väska. Den bör om möjligt vara minst så hög som en sadel, men kan också utgöras av en bönematta eller bara en linje dragen på marken. Vid gemensam bön fungerar imamens sutra som sutra för alla deltagare.