Vad upphävar den rituella renheten?

Följande försätter människan i det mindre tillståndet av rituell orenhet:

 

  • Utsöndringar från penis, vagina och anus, dvs. urin, avföring, sekret och luft. Kräkningar upphäver däremot inte den rituella renheten.
  • Beröring av könsorganen med handen hud mot hud. Övrig beröring och närhet mellan man och hustru upphäver däremot inte den rituella renheten.
  • Sömn.
  • Medvetslöshet.


Genom att utföra wudû återfås rituell renhet.


Följande försätter människan i det större tillståndet av rituell orenhet:

  • Mannens penis penetrerar kvinnans slida.
  • Sädesavgång och orgasm.
  • Menstruation. Den rituella orenheten består tills blödningarna har upphört.
  • De blödningar som inträder efter barnafödsel. Blödningar som inte har med menstruation eller barnafödande att göra förorsakar däremot inte det större rituellt orena tillståndet.


Genom att utföra den fullständiga tvagningen ghusl återfås rituell renhet.