Handlingar och beteenden som gör bönen ogiltig

Följande gör bönen ogiltig och den måste då göras om.

  1. Att avsiktligt äta eller dricka något under bönen.
  2. Att avsiktligt yttra något som inte är tillåtet under bönen.
  3. Att röra sig påtagligt mycket utöver de rörelser som är en del av bönen.
  4. Att medvetet inte uppfylla de obligatoriska villkoren eller avsiktligt utelämna någon obligatorisk del av bönen.
  5. Att skratta hörbart under bönen.
  6. Att mer än en gång föregå imamen i något av bönens moment.