Renheten i Islam

Allah säger i Koranen ”… Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen] …” [Koranen 5:6]

Profeten Muhammad över honom vare Guds frid och välsignelser säger:
”När de båda omskurna kroppsdelarna möts [vid samlag] blir Ghusl nödvändigt” [Återberättad av Muslem]

Frågan är hur renar man sig, vilken type av vatten skall man använda, gäller det både könen, är det plikt eller bara rekomenderade av Profeten – frid vare över honom?

Följ med för att få svar på frågorna, där vår bror Bilal går igenom det.

 

Högerklick och spara som föreläsningen för att tanka hem, eller klicka vanligt för att lysna (60 MB)