Bönen steg för steg

I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

Salat.se är oerhört glada att ni hittat hit och vill hälsa er varmt välkomna.

Profeten Muhammed – frid över honom sade: ”… Be, så som ni har sett mig be…” [Återberättad av al-Bukhari]

Bönen är Islams viktigaste pelare efter trosbekännelsen och det första vi kommer tillfrågas om på Domedagen av Allah Den Upphöjde, Vise och mest Barmhärtige. Kära bröder, högt respekterade systrar samt övriga varmt välkomna läsare, öppna era sinnen och hjärtan för att kunna lära er hur man uppnår en känsla av lugn, frid och harmoni genom att dyrka sin Herre och Skapare genom bön på bästa sätt och i enlighet med Hans budskap som Insha’ Allah kommer leda oss till vårt slutliga mål, Hans Eviga Paradis.

Vi hoppas att ni In-sha’ Allah ska få nytta av Bönen – steg för steg och vi vill samtidigt att ni sprider detta budskapet till nära och kära i enlighet med vår älskade profet Muhammeds Sunnah dvs. tradition – Må Allahs frid och välsignelser vare över honom där han sade: ”Den som hänvisar och vägleder någon till goda gärningar får belöning, precis som den som utfört gärningen.” [Återberättad av Imam Muslem]