Åminnelser & personliga böner i anslutning till de obligatoriska bönerna

Det är rekommenderat att efter de obligatoriska bönerna göra dhikr, dvs. lovprisa och minnas Gud, be Honom om förlåtelse och rikta personliga böner till Honom.

 

Det finns ett antal traditioner angående detta men vanligt är att be om förlåtelse genom att säga astaghfirullâh (jag ber om Guds förlåtelse) minst tre gånger, säga subhânallâh (upphöjd vare Gud), al-hamdulillâh (lovprisad vare Gud) och Allâhu akbar vardera trettiotre gånger samt rikta personliga böner, lovprisningar och tacksägelser på det språk som känns mest bekvämt.