Böneutropet (Adhân)

Då tiden för en obligatorisk bön infaller är det sunnah att någon gör böneutrop (adhân). Böneutroparen bör vara rituellt ren och vända sig mot qiblah då utropet görs. Vissa bestyrkta variationer finns men följande ordalydelse är vanlig:

Allâhu akbar, Allâhu akbar
Gud är större, Gud är större
Allâhu akbar, Allâhu akbar
Gud är större, Gud är större
ashhadu an lâ ilâha illallâh
Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud
ashhadu an lâ ilâha illallâh
Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud
ashhadu anna muhammad rasûlullâh
Jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud
ashhadu anna muhammad rasûlullâh
Jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud
hayya‘al as-salâh
Kom och förrätta bönen
hayya‘al as-salâh
Kom och förrätta bönen
hayya‘al al-falâh
Kom till framgång
hayya‘al al-falâh
Kom till framgång
Allâhu akbar, Allâhu akbar
Gud är större, Gud är större
lâ ilâha illallâh
Det finns inte något som är värt att dyrka utom Gud
I adhân vid tiden för fajr ropas mellan hayya‘al al-falâh och Allâhu akbar, Allâhu akbar dessutom ut as-salâtu khairummin an-nawm (bönen är bättre än sömnen).
Adhân bör göras med hög röst och med ett uppehåll mellan varje enhet. Det är också brukligt att böneutroparen stoppar pekfingrarna i öronen under hela utropet, vänder överkroppen åt höger då hayya‘al as-salâh läses och åt vänster då hayya‘al al-falâh läses.
Det är sunnah för den som lyssnar till adhân att efter varje enhet upprepa det som utropats, utom efter hayya‘al as-salâh och hayya‘al al-falâh då istället lâ hawla wa lâ quwwata illa billâh (det finns ingen makt eller kraft utom hos Gud) sägs.

Syftet med adhân är att uppmärksamma människor på att tiden för bönen har infallit. Efter en liten stund då de som vill delta i den gemensamma bönen har hunnit tvaga sig, samlas vid platsen för bönen och förrättat eventuell nawâfil görs ett andra utrop som kallas iqâmah. Iqâmah utsägs med lägre röst och i snabbare takt än adhân och inga uppehåll görs mellan enheterna. Också iqâmah finns i några varianter men en vanlig ordalydelse är följande:

Allâhu akbar, Allâhu akbar
Gud är större, Gud är större
ashhadu an lâ ilâha illallâh
Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud
ashhadu anna muhammad rasûlullâh
Jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud
hayya‘al as-salâh
Kom och förrätta bönen
hayya‘al al-falâh
Kom till framgång
qad qâmatis-salâh
Bönen börjar
qad qâmatis-salâh
Bönen börjar
Allâhu akbar, Allâhu akbar
Gud är större, Gud är större
lâ ilâha illallâh
Det finns inte något som är värt att dyrka utom Gud
Bönen börjar direkt efter iqâmah men skulle den av någon anledning dröja ska ingen ny iqâmah göras.