Fem böner om dagen

Bönen förrättas genom att den bedjande utför ett antal rak‘at. En rak‘at är en sekvens som består av bestämda rörelser och lovprisningar samt recitation ur Koranen. De obligatoriska bönerna är fem till antalet:

  • Gryningsbönen (fajr). Fajr börjar då det första gryningsljuset syns och slutar då solen börjar gå upp över horisonten. Fajr består av två rak‘at och bör förrättas så tidigt som möjligt.
  • Middagsbönen (zuhr). Zuhr börjar då solen har passerat sin högsta punkt på himlen och slutar då ett föremåls skugga är lika lång som föremålet självt. Zuhr består av fyra rak‘at och bör förrättas så tidigt som möjligt såvida det inte är mycket hett, då man istället kan vänta tills det blivit svalare (naturligtvis inom ramen för den tillåtna tiden).
  • Eftermiddagsbönen (‘asr). ‘Asr börjar vid den tid på eftermiddagen då ett föremåls skugga är lika lång som föremålet självt och slutar då solen har försvunnit nedanför horisonten. ‘Asr består av fyra rak‘at och bör förrättas så tidigt som möjligt.
  • Skymningsbönen (maghrib). Maghrib börjar då solen har försvunnit nedanför horisonten och slutar då det röda skymningsljuset inte syns längre. Maghrib består av tre rak‘at och bör förrättas snarast möjligt efter att tiden har infallit.
  • Kvällsbönen (‘isha). ‘Isha börjar då det röda skymningsljuset inte syns längre och slutar strax innan det första gryningsljuset syns. Isha består av fyra rak‘at och kan med fördel skjutas fram så långt som till halva tiden fram till gryningen, men kan av praktiska skäl (dvs. sömnbehov) också förrättas tidigt.