Tiden för 'Ishabönen

Denna fråga är angående tiden för 'Ishabönen. Det finns olika åsikter angående när tiden för att be Ishabönen går ut. Några säger att man kan be 'Isha ända tills Adhaan (böneutrop) för Fajr ropas ut, medan andra säger att den går ut vid tiden för Tahajjudbönen (frivilig nattbön). Och slutligen tror några att vi ska ta antalet timmar mellan Adhaan för 'Isha och Adhaan för Fajr, och dela dem i hälften, för att beräkna den sista tiden för 'Ishabönen. Jag vet att böner skall utföras omgående och I tid. Att fördröja bön utan skäl är inte uppmuntrat, men det vore ändå fördelaktigt att veta den exakta åsikten i denna fråga.


All ära tillhör Allâh


‘Ishabönen måste utföras innan midnatt och det är inte tillåtet att fördröja den till midnatt, eftersom Profeten – frid vare över honom - har sagt: “Tiden för ’Isha’ är fram till midnatt.” (berättad av Moslem, al-Masâjid wa Mawâdi’ al-Salâh, 964).


Så du måste be den innan midnatt, baserat på nattens längd, eftersom natten kan vara längre eller kortare, så riktlinjen är hur många timmar natten varar. Om natten är tio timmar lång, då är det inte tillåtet att försena den tills slutet på den femte timmen. Det bästa sättet att be den på är vid första tredjedelen av natten. Om en person ber den i början av tiden för ‘Isha är det OK, men om han skjuter upp den en liten stund är det att föredra, eftersom Profeten brukade rekommendera att man sköt upp ‘Ishabönen en liten stund. Men om någon ber den i början av dess tid efter att skymningen – den rödaktiga efterglöden på horisonten – har försvunnit, är det inget fel med det.


Och Allah vet bäst.


Majmoo’ah Fataawa al-Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, 10/386


Källa: http://www.islamqa.com/en/ref/10125