Den fullständiga tvagningen (Ghusl)

Ghusl innebär att hela kroppen tvättas med vatten. Obligatoriskt är att den tvagande för sig själv i hjärta och tanke formulerar sin avsikt med tvagningen, samt att vatten når all hud. Sunnah är att utföra ghusl enligt följande ordning:

 

 • Tvätta händerna tre gånger.
 • Tvätta könsorganet.
 • Gör wudû.
 • Gnid in vatten i håret tre gånger så att det når ner till huden på huvudet. Flätat hår behöver inte lösas upp under förutsättning att vatten når all hud.
 • Blöt och tvätta resten av kroppen genom att först ta höger sida och sedan vänster.

Ghusl är obligatoriskt under följande omständigheter:

 

 • Då mannens penis har penetrerat kvinnans slida och vid sädesavgång och orgasm. Annan beröring och närhet nödvändiggör däremot inte ghusl.
 • Vid menstruation. Vid blödningar från underlivet befinner sig kvinnan i ett tillstånd av rituell orenhet, och måste efter varje menstruationsperiod genomföra ghusl för att åter uppnå rituell renhet. Detsamma gäller för de blödningar som inträder efter barnafödsel.
 • Vid dödsfall. Då en muslim avlider måste hans eller hennes kropp tvättas.

 

Ghusl är sunnah vid bl.a. följande tillfällen:

 

 • Före id-bönerna.[Högtids - Bönerna]
 • Före inträde i Mecka.
 • Före fredagsbönen. Detta är synnerligen påbjudet och bör göras om möjlighet finns.

 

Här nedan har du möjlighet att ta del av en föreläsning som behandlar just detta ämne, nämligen Renheten & Gusul, föreläsning är en timme lång och finns ursprungligen på min andra hemsida www.bilal.se.