Bönens obligatoriska delar

Bönens obligatoriska delar är av två slag - bönens pelare (arkân) samt bönens föreskrivna delar (wâjib). Blir en av bönens pelare av någon anledning inte utförd är bönen ogiltig och måste göras om. Blir en av bönens föreskrivna delar av någon (oavsiktlig) anledning inte utförd behöver bönen inte upprepas utan det räcker att utföra sujûd as-sahw. Sujûd as-sahw är två sujûd med sittning emellan som utförs efter sista tashahud och före eller efter taslîm.


För den som är fysiskt oförmögen att utföra vissa rörelser gäller naturligtvis inte detta utan han eller hon utför rörelserna efter bästa förmåga, stående, sittande eller liggande.


Bönens pelare (arkân) är:

1 Att stå upp.


2 Att utföra takbîrat al-ihram.

3 Att läsa al-Fâtiha i varje rak‘at.

4 Att utföra rukû’.

5 Att resa sig till upprättstående efter rukû’.

6 Att göra sujûd.

7 Att resa sig till upprättstående efter sujûd.

8 Att sitta mellan de två sujûd.

9 Att sitta under den avslutande tashahud.

10 Att utföra den avslutande tashahud.

11 Att be om frid och välsignelser för profeten.

12 Att utföra den avslutanden hälsningen (taslîm).

13 Att utföra bönens pelare på rätt sätt och i rätt ordning.

14 Att utföra bönens pelare i ett tillstånd av lugn fridfullhet och harmoni


Bönens föreskrivna delar (wâjib) är:

1 Att utföra takbîr (förutom takbîrat ul-ihram som tillhör arkân). Takbîr innebär att säga Allâhu Akbar

2 Att säga sami‘allâhu liman hamidah då man reser sig från rukû’

3 Att säga rabbanâ wa lakalhamd eller en liknande bön då man står upprätt efter rukû’

4 Att lovprisa Gud under rukû’

5 Att lovprisa Gud under sujûd

6 Att be om Guds förlåtelse vid sittningen mellan de två sujûd

7 Att sitta under den första tashahud

8 Att utföra den första tashahud