Fastemånadsbönen (Salât at-Tarawih)

Tarawih-bönen bör förrättas vid något tillfälle mellan ‘isha och witr under fastemånadens alla nätter. Profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – har klargjort det förtjänstfulla i tarawih och uppmanade också människor att förrätta den.

Det finns stöd för att förrätta såväl åtta som tjugo rak‘at, och det finns också stöd för att göra taslîm efter varannan rak‘at såväl som efter var fjärde. Tarawih kan förrättas gemensamt eller enskilt men det är brukligt att förrätta den gemensamt i en bönelokal. Det är också brukligt att under fastemånaden inom ramen för tarawih-bönerna recitera hela Koranen.