Lyssna på Koranen

Mina respekterade gäster på Salat.se, här ovan har du möjlighet att lyssna på Koranen, nedan har du möjlighet att ladda hem de Suror du vill för att lyssna på din MP3-spelare.Under denna hemsida har jag bara en recetatör, men på Bilal.se finner du måmga In Shaa Allah

Sura 001 Al-Fatiha (Ingressen)
Sura 002 Al-Baqara (Kon)
Sura 003 Aal-E-Imran ('Imrans ätt)
Sura 004 An-Nisa (Kvinnor)
Sura 005 Al-Maeda (Den himmelska måltiden)
Sura 006 Al-Anaam (Boskap)
Sura 007 Al-Araf (Urskillning)
Sura 008 Al-Anfal (Krigsbyte)
Sura 009 At-Tawba (Ånger)
Sura 010 Yunus (Jona)
Sura 011 Hud (Hud)
Sura 012 Yusuf (Josef)
Sura 013 Ar-Rad (Åskan)
Sura 014 Ibrahim (Abraham)
Sura 015 Al-Hijr (Al-Hidjr)
Sura 016 An-Nahl (Biet)
Sura 017 Al-Isra (Den nattliga resan)
Sura 018 Al-Kahf (Grottan)
Sura 019 Maryam (Maria)
Sura 020 Ta-Ha (Ta-Ha)
Sura 021 Al-Anbiya (Profeterna)
Sura 022 Al-Hajj (Vallfärden)
Sura 023 Al-Mumenoon (De troende)
Sura 024 An-Noor (Ljuset)
Sura 025 Al-Furqan (Måttstocken)
Sura 026 Ash-Shuara (Poeterna)
Sura 027 An-Naml (Myrorna)
Sura 028 Al-Qasas (Berättelsen)
Sura 029 Al-Ankaboot (Spindeln)
Sura 030 Ar-Room (Bysantinerna)
Sura 031 Luqman (Luqman)
Sura 032 As-Sajda (De faller ned i tillbedjan)
Sura 033 Al-Ahzab (De sammansvurna)
Sura 034 Saba (Saba)
Sura 035 Fatir (Himlarnas och jordens skapare)
Sura 036 Ya-Seen (Ya-Seen)
Sura 037 As-Saaffat (I sluten ordning)
Sura 038 Sad (Sad)
Sura 039 Az-Zumar (Skarorna)
Sura 040 Ghafir (Han som förlåter)
Sura 041 Fussilat (En fast och klar förkunnelse)
Sura 042 Ash-Shura (Samråd)
Sura 043 Az-Zukhruf (Guld)
Sura 044 Ad-Dukhan (Rök)
Sura 045 Al-Jathiya (På knä)
Sura 046 Al-Ahqaf (Sanddynerna)
Sura 047 Muhammad (Muhammad frid vare med honom)
Sura 048 Al-Fath (Segern)
Sura 049 Al-Hujraat (De inre rummen)
Sura 050 Qaf (Qaf)
Sura 051 Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)
Sura 052 At-Tur (Sinai berg)
Sura 053 An-Najm (Stjärnan)
Sura 054 Al-Qamar (Månen)
Sura 055 Ar-Rahman (Den nåderike)
Sura 056 Al-Waqia (Det som måste komma)
Sura 057 Al-Hadid (Järnet)
Sura 058 Al-Mujadila (Hon som vädjar)
Sura 059 Al-Hashr (Mönstringen)
Sura 060 Al-Mumtahina (Den som skall förhöras)
Sura 061 As-Saff (I slutna led)
Sura 062 Al-Jumua (Fredagsbönen)
Sura 063 Al-Munafiqoon (Hycklarna)
Sura 064 At-Taghabun (Vinnarna och förlorarna byter plats)
Sura 065 At-Talaq (Skilsmässa)
Sura 066 At-Tahrim (Förbudet)
Sura 067 Al-Mulk (Herravälde)
Sura 068 Al-Qalam (Pennan)
Sura 069 Al-Haaqqa (Sanningens stund)
Sura 070 Al-Maarij (Vägarna upp till gud)
Sura 071 Nooh (Noa)
Sura 072 Al-Jinn (Osynliga väsen)
Sura 073 Al-Muzzammil (Du som täcker över dig)
Sura 074 Al-Muddaththir (Du som sveper in dig)
Sura 075 Al-Qiyama (Uppståndelsen)
Sura 076 Al-Insan (Människan)
Sura 077 Al-Mursalat (De som sänds ut)
Sura 078 An-Naba (Tillkännagivandet)
Sura 079 An-Naziat (De som stiger över horisonten)
Sura 080 Abasa (Med bister min)
Sura 081 At-Takwir (När solen lindas in)
Sura 082 Al-Infitar (När himlen rämnar)
Sura 083 Al-Mutaffifin (De som snålar med mått)
Sura 084 Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)
Sura 085 Al-Burooj (Stjärnbilderna)
Sura 086 At-Tariq (Den nattliga Besökaren)
Sura 087 Al-Ala (Den högste)
Sura 088 Al-Ghashiya (Det som överskuggar allt)
Sura 089 Al-Fajr (Gryningsljuset)
Sura 090 Al-Balad (Landet)
Sura 091 Ash-Shams (Solen)
Sura 092 Al-Lail (Natten)
Sura 093 Ad-Dhuha (Det klara morgonljuset)
Sura 094 Al-Inshirah (Har vi inte öppnat ditt bröst?)
Sura 095 At-Tin (Fikonträdet)
Sura 096 Al-Alaq (Grodden)
Sura 097 Al-Qadr (Allmaktens natt)
Sura 098 Al-Bayyina (Det klara vittnesbördet)
Sura 099 Az-Zalzala (När jorden skälver)
Sura 100 Al-Adiyat (Stridshästarna)
Sura 101 Al-Qaria (Det dundrande slaget)
Sura 102 At-Takathur (Tävlan i rikedom)
Sura 103 Al-Asr (Den flyende tiden)
Sura 104 Al-Humaza (Baktalaren)
Sura 105 Al-Fil (Elefanten)
Sura 106 Quraish (Quraysh)
Sura 107 Al-Maun (Den minsta hjälp)
Sura 108 Al-Kauther (Det goda i överflöd)
Sura 109 Al-Kafiroon (Sanningens förnekare)
Sura 110 An-Nasr (Guds hjälp)
Sura 111 Al-Masadd (Ett tvinnat rep)
Sura 112 Al-Ikhlas (Den rena tron)
Sura 113 Al-Falaq (Gryningens herre)
Sura 114 An-Nas (Människornas Herre)