Den avslutande nattbönen (Salât al-Witr)

Witr-bönen brukar betraktas som bekräftad och därmed synnerligen påbjuden att förrätta. Witr avslutar de nattliga bönerna och tiden för den börjar efter att ‘isha är förrättad och slutar då tiden för fajr inträder. Ordet witr betyder udda (antal) och witr-bönen förrättas också mycket riktigt genom att utföra ett udda antal rak‘at.

Det finns i profetlitteraturen stöd för en, tre eller fem rak‘at witr men också för att uppfatta witr som den rak‘at som avslutar den sena nattbönen och gör att den innehåller ett udda antal rak‘at. Den sista rak‘at witr avslutas alltid med tashahud och taslîm. Den kan föregås av tashahud och taslîm, av enbart tashahud eller förbindas med föregående rak‘at utan någon sittning alls emellan. Witr kan förrättas gemensamt eller enskilt och de stycken ur Koranen som reciteras kan läsas högt eller tyst.