Förmiddagsbönen (Salât ad-Duhâ)

I profetlitteraturen finns beskrivningar av det förtjänstfulla i duhâ-bönen. Tiden för duhâ infaller då solen har nått en bit upp på himlen och slutar strax innan tiden för zuhr, men det är att föredra att vänta med att förrätta den tills solen har nått förhållandevis högt på himlen.

Duhâ består av från två upp till åtta eller tolv rak‘at, och vissa menar att det inte finns någon övre gräns för antal rak‘at.