Den torra tvagningen (Tayammum)

Tayammum ersätter under vissa omständigheter wudû och ghusl och ger då samma rituella renhet som dessa. Vid tayammum stryker den tvagande händerna över markens stoft och sedan över ansiktet och händerna upp till handlederna. Stoft inbegriper i stort sett allt som naturligt täcker jordens yta såsom jord, sand, grus, sten etc. Tayammum ersätter vattentvagningen under följande förutsättningar:

 

  • Då inget vatten finns tillgängligt eller då det som finns är otillräckligt för att utföra vattentvagningen.
  • Då den tvagande är skadad eller sjuk och har goda skäl att tro att vatten kommer att förvärra skadan eller sjukdomen.
  • Då den tvagande på grund av fruktan för sitt liv, sin familj, sin egendom eller att bli utsatt för anklagelser inte vill hämta vatten som finns tillgängligt.
  • Då den tvagande saknar lämpliga medel för att kunna använda tillgängligt vatten.
  • Då tillgängligt vatten måste sparas för att uppfylla andra nödvändiga behov såsom att släcka törst, laga mat etc.
  • Då den tvagande fruktar att tiden för bönen hinner passera innan han eller hon hinner ordna med vatten.

 

Då vatten åter finns tillgängligt upphör den rituella renheten och beroende på vilket tillstånd den tvagande befann sig i innan tayammum utfördes måste antingen wudû eller ghusl åter utföras för att uppnå den rituella renheten igen.