Högtidsbönen (Salât al-‘id)

‘Id-bönen förrättas i samband med de två stora högtiderna i den islamiska kalendern och det är synnerligen påbjudet att delta i den. (De två stora högtiderna är id-al-fitr som firas på den första dagen i den islamiska kalenderns tionde månad efter den månadslånga obligatoriska fastan, samt ‘id-al-adhâ som firas på den tionde dagen i den tolfte månaden i samband med vallfärden.) Precis som inför fredagsbönen är det brukligt att rena sig genom ghusl, ta på sig sina bästa kläder och parfymera sig. Tiden för ‘id-bönen börjar då solen står tre meter över horisonten och slutar då den når sin högsta punkt på himlen. Om vädret tillåter är det brukligt att förrätta ‘id på en öppen plats.

Bönen består av två rak‘at och föregås inte av adhân eller iqâmah. I den första rak‘at görs förutom den inledande takbîr ytterligare sju takbîr innan Koranen reciteras, och i den andra rak‘at görs ytterligare fem takbîr innan Koranen reciteras. Då bönen är avslutad är det sunnah att hålla predikan och det är också sunnah att lyssna till den.

Det finns inga sunnah-böner kopplade till ‘id-bönen.