Begravningsbönen (Salât al-Janâza)

Begravningsbönen är en kollektiv och samhällelig förpliktelse för muslimerna. Det betyder att den måste förrättas, men att den inte är en individuell skyldighet för varje enskild muslim. Begravningsbönen utförs stående och innehåller alltså inte rukû’ och sujûd.

För att en begravningsbön ska vara giltig måste avsikten vara att förrätta en begravningsbön, de bedjande måste stå upp om de är fysiskt förmögna, och fyra takbîr måste sägas. Dessutom är det sunnah att höja händerna vid den första takbîr, recitera al-Fâtiha, be om frid och välsignelser för profeten samt be för den avlidne.