Vem är skyldig att förrätta bönen?

Varje könsmogen och mentalt frisk muslim är skyldig att förrätta de obligatoriska bönerna. Undantag görs för kvinnan som har blödningar som beror på menstruation eller barnafödande i vilka fall bönen inte är tillåten för henne.

 

Barn bör undervisas i bönen och uppmuntras att förrätta den även om den blir en skyldighet för dem först då de är könsmogna.