Handlingar & beteenden som är tillåtna under bönen

Under förutsättning att ett behov finns är följande tillåtet under bönen:

  1. Att gråta, sucka och jämra sig, vare sig det beror på gudsfruktan eller någon skada eller annan plåga.
  2. Att klia sig, rätta till glasögonen etc.
  3. Att oskadliggöra djur som skulle kunna vålla skada. Bönen blir inte ogiltig under förutsättning att den bedjande agerar snabbt och enkelt.
  4. Att bära ett barn, som då sätts ner under rukû’ och sujûd.
  5. För män att säga subhânallâh (upphöjd vare Gud) och för kvinnor att klappa händerna. Detta är tillåtet för att uppmärksamma imamen (dvs. den som leder bönen) på något misstag, varna en blind, etc.
  6. Att korrigera imamen om denne läser fel eller glömmer en vers i recitationen.
  7. Att lovprisa Gud då man nyser eller minns en välsignelse.
  8. Att hålla en kopia av Koranen och recitera ur den.