Ansvarig för Salat.se

För att berätta om mig själv så tänkte jag lägga upp en intervju med mig som bröderna på Islamguiden gjorde för ett tag tillbaka.

Assalamu alaikum broder Bilal!


Alikom Al-salam Wa Rahmatu Allahi Wa barakatuh!

Vem är du? Berätta lite om dig själv. 
En mycket bra fråga. Jag är en enkel person som är född i Libanon av föräldrar som hade immigrerat från Akko i Palestina 1948 då många människor lämnade sina hem för att fly undan krigetutan att ställa sig själv frågor som: Varför ska jag lämna mitt hemland? När kommer jag att kunna återvända hem igen? Hur kommer jag att klara av det nya livet? Som sagt föddes jag i Libanon där jag levde ungefär 15 år av mitt liv. Många av de åren var det krig och elände, vilket resulterade i att jag, liksom alla andra ungdomar, inte hade möjlighet att gå i skolan som alla andra.


Tillsammans med mina syskon kom jag till Sverige 1986. Jag bodde på olika ställen här i Sverige, innan jag till slut bosatte mig i Karlshamn. Där gick jag i skolan. Sedan läste jag El & Tele programmet på gymnasiet i Olofström. Efter det började jag jobba som tolk på Migrationsverket i Karlskrona. Några år senare flyttade jag till Malmö för att starta ett nytt liv. Jag fick ett bra arbete i Malmö,och sedan gifte jag mig. Har studerat ingenjörs- programmet inom grafisk teknik på Malmö Högskola , men jobbar tyvärr som säljare på ett klädföretag. 

Har du barn? 
Jag har sju barn, 5 pojkar och 2 flickor. Mitt äldsta barn heter Ahmad och är 23 år, medan den yngsta är 1 år och heter Othman

Jag har hört ungdomar som berömmer dig genom att kalla dig för SMS-Bilal? Varifrån kommer detta namn? 
Oj det är en lång historia, men det är klart man kan göra den kort. För ungefär 4 år sedan började jag skicka SMS till olika personer som fanns med på min telefonlista i min mobil. SMS:en jag skickade var inte helt språkligt korrekta, och de skickades när jag hade lust och tid. 
Det började med att jag skickade ett SMS till min biologiska bror, som i sin tur skickade vidare. Jag minns att det handlade om att följeslagarna bad Allah sex månader efter Ramadan att Han skall acceptera fastan ifrån dem, och sex månader innan Ramadan att de skulle leva kvar för att få uppleva en ny fastemånad. Jag minns att det var olika stavfel och att språket var helt korrekt, men han blev glad för informationen och skickade vidare till sina vänner och arbetskamrater. Det roligaste var att jag fick tillbaka samma SMS som jag skickade till min bror några dagar tidigare, t o m med samma stavfel. Då kunde jag inte hålla mig, utan frågade honom: "Till hur många skickade du SMS:et du fick från mig?" Svaret var inte roligt, men resultatet var det. Då fick jag idén. "Jag ska sätta detta i system", och började skicka till olika personer som jag hade i min kontaktlista i mobilen. Främst var det folk som bodde i Malmö som fick SMS från mig, men sedan fick jag tips från en bror om att annonsera om det på min hemsida islam.se. Det gav ett jättestort gensvar och jag vill inte säga hur många jag har i min SMS-lista idag.


Under 3 år skickade jag SMS dagligen från 18 olika mobilnummer för att inte överbelasta ett och samma mobil nr. SMS:en skickas på två olika språk, arabiska och svenska, och innehåller nästan bara hadither från vår älskade Profet - frid vare över honom. Titeln SMS-Bilal fick jag då jag avslutade nästan alla mitt utskick med SMS-Bilal. Just nu har jag ingen information om SMS-utskick på islam.se. Det kommer senare, eftersom jag håller på att bygga om sidan. 

Hur länge har du jobbat inom Da'wa? 
Oj vilken fråga, oavsett hur länge man har jobbat med Da'wah så har man inte gjort mycket för vår vackra religion. Jag vill minnas att jag började 96-97 med en hemsida som inte finns idag, och fick byta namn på sidan, då det fanns en förening i Malmö med samma namn.

Berätta lite om dina viktiga projekt inom Da'wah? 
Denna fråga får mig att komma ihåg vår älskade Profet - frid vare över honom - då han sade: "Ingen tjänare kommer att kunna lämna Domedagens plats innan han blir tillfrågad om 4 saker..."


En av sakerna som Allah kommer att fråga oss på räkenskapsdagen är vår tid. Hur vi har spenderat den. Därför skall man som troende, praktiserande muslim hålla sig till det som är nyttigt och viktigt. 
Bland mina viktiga projekt är följande:

 

  • - Jag brukar föreläsa tre gånger per vecka på 3 olika platser i Skåne.
  • - Håller fredagskhotba i stora moskén i Malmö på två språk, arabiska och svenska.
  • - SMS-tjänst
  • - Har hand om mina hemsidor som är: www.islam.se, www.bilal.se, www.islamiska.org, www.salat.se, www.islamqa.se, www.profetenmuhammad.se 


Hur hinner du med allt det här? 
Det skall inte vara några problem att hinna så länge man söker sin styrka hos Allah. Profeten Muhammad - frid vare över honom - sade: "Allah är till hjälp för Sin tjänare så länge som tjänaren är till hjälp för sin bror", så det är inte jag som klarar det, det är Allah som vill att det skall gå så som det gör. 

Vad har du för framtida projektplaner inom Da'wah? 
Just nu håller jag på att klippa filmen till mitt livs projekt "Bönens beskrivning steg för steg" som kommer att släppas på www.salat.se och även finnas tillgänglig som DVD. När jag är färdig med den, kommer jag att bygga om www.islam.se. Med andra ord ska jag strukturera om den och lägga annat material där, mer än kan jag inte avslöja. När jag är färdig med det så vill jag jobba med www.fastan.se och www.hadj.se. 

Många anser att muslimerna i Sverige är passiva när det gäller Da'wah jämfört med muslimer i andra länder. Om du delar denna uppfattning, vad beror det på enligt dig? 
Jag tackar Allah. De är passiva, men vi ska inte glömma att islam fortfarande är nyfödd i Sverige. Det är svårt att jämföra Islam i Sverige och England, det är skillnad så klart, men ge det fem år till, så kommer det om Allah vill att förändras.

Vad kan vi göra för att engagera fler inom Da'wah? 
Undervisa dem om den stora belöning som de får hos Allah. Meddela dem det som Profeten Muhammad frid vare över honom har sagt: "Den som hänvisar till en god handling kommer att få lika mycket som de som följer den", mycket belöning finns att få. Det gäller att sätta igång.

Utifrån muslimernas situation idag i Sverige, hur ser du på våra barns framtid, är det ljust eller mörkt? 
Både ljust och mörkt, det hänger på vad föräldrarna gör och hur de uppfostrar sina barn. Här är det viktigt att komma ihåg vad Profeten Muhammad, frid vare över honom sade: "Var och en av er är ansvarig och kommer [på räkenskapsdagen] att bli tillfrågad om sitt ansvar". Vi föräldrar bör frukta Allah med våra barn. 

Sist, har du några råd till muslimer i Sverige? 
Det jag vill avsluta med är att påminna mig själv, mina bröder och systrar om att frukta Allah oavsett var vi finns. Vi måsta ha klart för oss att Han ser oss, hör oss och är med oss, att vi på Domedagen skall ansvara för varje handling som vi har gjort, så se till att dina handlingar stämmer överens med vår religion och vår älskade Profet, frid vare över honom.