Sunnah - böner i anslutning till de obligatoriska bönerna

Att be nawâfil innebär att utöver de obligatoriska bönerna förrätta ytterligare böner enligt de rituella regler som beskrivits ovan. Det finns egentligen ingen begränsning för hur ofta detta kan göras och hur många rak‘at som kan ingå, men vissa av dem är sunnah och specifikt kopplade till de obligatoriska bönerna. En del av dessa är dessutom synnerligen påbjudna att förrätta eftersom de är bekräftade, vilket innebär att profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – sällan eller aldrig avstod från dem. Följande betraktas av de flesta som ingående här i:

 

  • Två rak‘at före fajr.
  • Två eller fyra rak‘at före zuhr och två eller fyra rak‘at efter.
  • Två rak‘at efter maghrib.
  • Två rak‘at efter ‘isha.


Dessutom är det vanligt att förrätta två eller fyra rak‘at före ‘asr och två rak‘at före ‘isha. Nawâfil-bönerna förrättas normalt enskilt och i tysthet.